Urban Protector KIZER, autor recenze Jikan Kodo (KodoMadl warrior monk)

Urban Protector KIZER, autor recenze Jikan Kodo (KodoMadl warrior monk)

Urban Protector KIZER

Neobvyklý sebeobranný prostředek “Bodlo” aka “Žihadlo” aka “Šídlo” aka “Píchák” aka “Jehla” … Firma Kizer produkuje velmi kvalitní nože made in China … Používá i materiály z U.S.A. a Japonska. Spolupracuje s množstvím západních, amerických, skandinávských a jiných nečínských návrhářů. Tak dlouho jsme dráždili Čínu tlacháním o tom, jak jsou Čínské výrobky nekvalitní, ale levňoučké, až to tam asi jednou uslyšeli a začali to měnit. Začali používat prvotřídní materiály, skvělé vzory, nejmodernější technologie a výstupní kontrolu, díky níž si ani taková kopie Spyderca Military za necelou desetinu ceny originálu, nezadá příliš s originálním výrobkem. Až jsem si fakt kolikrát říkal, zda ty originály, které jsme si kupovali za těžké tisíce, nebyly stejné produkce, jak ony takzvané “fejky”, které většinou takhle hodnotí lidé, tlachající přes klávesnice na různá fóra rozumy, vycucané z kreslených seriálů a počítačových her. Pojďme se ještě chvíli věnovat podstatě účinků a vlastností sebeobranných prostředků, pro skutečné lidi, ve skutečném světě. Co je podstatou účinné sebeobranné zbraně a toho, jak ji můžeme z mnoha hledisek hodnotit? Dovolím si zde napsat pár hesel a zásad, kriterií, dle kterých se můžeme orientovat v jejich výběru.

Podstata účinku zbraně:

1) STŘELNÁ ZBRAŇ je taková, která nějakým způsobem vystřeluje či vymetá nějaké střely (kulky, šípy, šipky, koule, kumulativní střely, granáty, kartáče, hromadné střely, hromadné střely spojené a podobně) Základním rozlišovacím hlediskem z našeho úhlu pohledu, je to, že obránce vystřelí ze své zbraně a střela zasáhne (nebo taky klidně nezasáhne) útočníka, po letu prostorem, mezi nimi, tedy obráncem a útočníkem. Tedy bod dopadu střely leží mimo zbraň, střela se zbraní již není přímo spojena a působení zásahu je závislé na mnoha proměnných. Z hlediska vzniku hnací síly střely, se střelné zbraně v základu dělí na zbraně PALNÉ, kde je kinetická energie předána střele díky hoření chemické látky, při němž se vyvíjí velké množství rychle a velkou silou se rozpínajícího hnacího plynu. Palnými zbraněmi jsou PUŠKY, SAMOPALY, KULOMETY, ÚTOČNÉ PUŠKY, BROKOVNICE, PISTOLE, REVOLVERY, KANÓNY, STŘÍLEJÍCÍ TUŽKY, STŘÍLEJÍCÍ HOLE… A zbraně CHLADNÉ, kdy energie střele je dodána mechanickým působením pružin, napětí ramen a tětiv, uvolnění nátahu gumy, přenosu na střelu smýknutím, uvolněním stlačeného hnacího plynu, rotací a podobným mechanickým působením. LUKY, KUŠE, KATAPULTY, PRAKY, BALISTY, BALISTICKÉ NOŽE, HARPUNY NA GUMU, VOMERY atd.

2) ZBRAŇ BODNÁ, SEČNÁ, ŘEZNÁ, ÚDEROVÁ, ŠKRTÍCÍ … Zde bych se věnoval zejména definování účinku zbraní, na lidský organismus, tzv. ranivost a druh traumatického děje. Sečné a řezné zbraně, NOŽE, MEČE, ŠAVLE, MAČETY, SEKERY, TESÁKY, HALAPARTNY z hlediska účinku způsobují řezná, sečná a bodno-řezná poranění. Společným rysem těchto poranění je přerušení celistvosti struktur tělesné integrity. Kůže, svalů, šlach, cév, nervů, orgánů a v jistých případech i kloubů a kostí. Bodné zbraně, pokud nemají ostří, mohou způsobovat specifická bodná zranění. Úderové zbraně působí zhmoždění, drcení, lámání, tříštění tkáně. Jsou jimi HOLE, BOJOVÁ KLADIVA, BOXERY, OBUŠKY, ZABIJÁKY, BIJÁKY, CEPY, NUNCHAKY, TONFY. Dalšími důležitými kritérii pro posouzení sebeobranné zbraně, nebo prostředku, je jeho NOSITELNOST.  S halapartnou po městě nechme chodit ponocné. To takový teleskopický obušek, nůž, nunchaku, boxer, to už je jiná kategorie. A právě k těm nositelným a pohotovým zbraním patří dnešní obranný prostředek, URBAN PROTECTOR od firmy KIZER. Právě tahle Čínská zajímavost. Na první pohled je to jen 150 mm dlouhý, 18 mm tlustý zdánlivě jednolitý váleček z karbonového kompozitu. Na jedné straně je provrtán otvor, kterým lze protáhnout šňůru. Váleček se tak dá pověsit na krk. Takhle lze použít předmět jako tzv. “Yawaru”, nebo “Kubotan”, tedy úderovou zbraň, umožňující zasáhnout soupeře buď konci, nebo jím zpevnit pěst, pevným úchopem. Po zatažení za spodní část tohoto válečku, a překonáním síly magnetu, který obě poloviny drží pohromadě, se náhle ukáže 50 mm dlouhá a 5 mm tlustá kovová, velmi špičatá jehla kruhového průřezu. Takže náhle v ruce držíte 74 mm dlouhý váleček, s 50 mm dlouhou jehlou. Jak jsem již psal, jehla je velmi ostrá. Dovolil jsem si malý experiment. Ukázal jsem tuto zbraň v časově a prostorově omezeném okamžiku několika lidem. Jednomu či dvěma z ozbrojených složek, a několika civilistům. Všichni na první pohled ucouvli a bez výjimky předmět vyhodnotili jako velmi nebezpečnou zbraň. Proč to zmiňuji? Tato malá a ostrá jehla, není potenciálem svého ranivého účinku ani zdaleka tak nebezpečná, jako obyčejný nožík, velikosti rybičky. Pamatujete? A tak tato zbraň, budí daleko větší respekt, než by bylo nutné ji z hlediska nebezpečnosti zranění věnovat. To je z hlediska psychologie obrany velmi výhodné. Psychický účinek zbraně při sebeobraně je velmi důležitý. Dalším benefitem této zvláštní zbraně, by se mohlo jevit, že s ní lze prý projít rámem a nereaguje na ni ani ruční detektor. Ve skutečnosti, způsobení fatálního zranění touto zbraní nepovažuji za tak pravděpodobné, jako u normálního, malého kapesního nože. K vážnému zranění by mohlo dojít probodnutím lebky, probodnutím šíje a zásahu míchy, k čemuž však nástroj nemá dle mého dostatečnou délku, mohlo by dojít k zásadnímu zranění krčních tepen nebo hrtanu, očí. Předpokládám však, že při zásahu trupu, paží, stehen, předloktí, bérců, by k závažnému poranění, které by vyřešila jakákoliv chirurgická ambulance, zřejmě nedošlo. Z hlediska zranění totiž jehla proniká úzkým bodným kanálem a devastuje minimum tkáně. Nepřerušuje tak jako sečná či řezná zbraň ani cévy, nezpůsobuje masívnější vnitřní, ani otevřená poranění. Námitka, že podobné zbraně používají lumpové ve filmech z amerických káznic je lichá. Tam podobná zranění většinou nemusejí být ošetřena a fatální následek může způsobit sepsi. Nicméně, včas ošetřené bodné zranění touto zbraní má velkou pravděpodobnost být bez následků. Od zmíněných policistů jsem rovněž slyšel, že se jedná o zákeřnou zbraň. Inu, já si zas myslím, že bych předmět klidně používal jako šídlo, a jako takové, bych si přál, aby mělo pořádné a funkční pouzdro. A tento požadavek Urban Protector splňuje. Není maskován, jako žádný jiný předmět. Prostě, když právník nebude spát a bude střízliv a mít jen trochu zmosknosť jak říkal Werich, tohle by neměl být tak velký problém.

 

Zde kusé údaje:

Rukojeť a pouzdro: uhlíkové vlákno, tkanina

Hřeb: Titanium

Spojení: extra silný neodymový magnet s protitažným kovovým tahem

Design: Bobby Branton

Celková délka: 150 mm

Tloušťka: 18 mm

Délka rukojeti: 74 mm

Délka jehly: 50 mm

 

 

Použití: Při napadení, opakované bodání do rukou, paží, ramen, stehen, gluteální (prdelní) oblasti, škrtání přes čelo útočníka, klouby rukou, a podobně. S vážnějšími následky lze počítat při zasažení očí, probodnutí lebky a zapáčení nástrojem, zejména v oblasti spánku, krční tepny a oblast krku vůbec, hrudní a břišní dutina, oblast genitálií. Je nutné si vždy uvědomit, že podobná zranění můžeme způsobit i ostrou tužkou, což je mimochodem improvizovaná zbraň, kterou doporučuji vřele ženám k sebeobraně, nosit v dlani vždy při výstupu z MHD a vždy, když procházejí území, které je z hlediska napadení nebezpečné. Ale zde uvádím závažnost rozhodnutí se bránit jako varování, před neuváženou obranou vlastního života, která nám může přinést i nepříjemné následky. Doporučuji si před obranou řádně promyslet, zda není lepší být zabit, znásilněna třeba nemocným AIDS, ztlučen, okraden, oslepen a zmrzačen, než žít s vědomím, že jsme ublížili někomu, kdo pro nedostatek informací o naší zemi nebo zvycích, v podstatě jednal tak, jak byl zvyklý z jiné, potencionálně obohacující kulturní oblasti. Zkrátka, je třeba vždy jednat v intencích trestního zákona. Paragrafy o nutné obraně a krajní nouzi hovoří jasnou řečí a někteří soudci si již naštěstí všimli, že i hodní a slušní lidé jsou někdy donuceni se bránit lumpům.

 

Moje hodnocení: Zbraň vypadá daleko nebezpečněji, než je skutečnost jejího ranivého potenciálu. Je to šikovná mrška, kterou lze dát útočníkovi překvapivě pár bolestivých žihadel a způsobit mu škrábance až povrchové pořezání špičkou. Předmět lehký, pevný, šikovný k nošení a jednoduchý k použití. Zařadím je do repertoáru svých zbraní na plovárnu, či na místa, kam mi nedovolej nejen pronést Glock 34, ale ani můj věrný nožík od Coldsteelu se sedmipalcovou zubatou čepelí. Na krku k plavkám to bude vypadat jako, že se prostě neobejdu bez řasenky.