Návod k obsluze a záruční podmínky Prémiové nože

Na tomto odkazu je ke stažení návod k obsluze ve formátu .pdf

Záruční podmínky, uplatnění práva zákazníka pro reklamaci jakosti či jiné skryté vady.

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro nákup Prémiových značek nožů.

Každý díl a jednotlivé komponenty nožů nebo produktů jsou navrženy a vyrobeny s důrazem na zcela mimořádné zpracování bez sebemenších tolerancí. Závěrečné dokončování, montáž a broušení nože je provedeno manuálně s cílem zajistit pečlivé sestavení v každém detailu. Věříme, že naše výrobky jsou nejvyšší jakosti a kvality v nožířském oboru. Užívejte si váš zbrusu nový nůž zodpovědným způsobem. Děkujeme, že jste si vybrali nůž či nože z našich Prémiových značek.

Záruční podmínky, výjimky a omezení práva plnění záruky:

1) na nůž anebo produkt se vztahuje záruka proti vadám materiálu a zpracování. Jedná se o nepřenosnou záruku původnímu majiteli po předložení nákupního dokladu se zřetelně vyznačeným datem a místem nákupu.

2) prodávající nezodpovídá za: ztrátu, odcizení, újmu na zdraví, škody způsobené zneužitím, zanedbáním, nesprávným nebo nevhodným použitím, nehodu z důvodu špatné obsluhy či nepřiměřeného použití, nebo za nesprávné ostření čepele.

3) opravy, demontáž nebo jiné neodborné zásahy či dokonce úpravy konstrukce nebo čepelí nožů prováděné jakýmkoliv jiným způsobem mimo autorizované prodejní místa bez odvolání ztrácí záruku na nůž nebo nože.

4) náklady na poštovné nebo doručení do autorizovaného kontaktního či prodejního místa Prémiové nože jsou v odpovědnosti zákazníka.

5) před uplatněním záruky nebo záruční opravy nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: obchod@premiove-noze.cz

Péče a údržba:

Nože jsou řezné nástroje a proto musí být odpovídajícím způsobem ošetřeny. Správná péče a údržba uživatelem hraje zásadní roli pro zajištění optimálního pracovního výkonu a komfortu ve všech situacích.

1) nůž vždy ostřete vhodným způsobem a pomůckami odpovídajícím pro danou velikost a typ oceli.

2) nůž udržujte čistý a dle potřeby čepel a pohyblivé díly lubrikujte vhodným přípravkem, doporučujeme ACF-50 nebo Corrosion BLOCK.

3) pravidelně kontrolujte svůj nůž. Mějte se na pozoru před nežádoucími nečistotami, které mohou znehybnit nebo v krajním případě mohou způsobit defekt chodu zavírací konstrukce nožů. Vyhněte se nežádoucím zdrojům nečistot jako jsou: písek, vlákna, bahno nebo hrubé znečištění.

4) pravidelně proveďte inspekci dotažení šroubových spojů a pohyblivých dílů. Pro zajištění šroubových spojů před samovolným uvolněním použijte fixaci spojů. Doporučujeme: osvědčený zajišťovač šroubových spojů M&T nebo obdobné zajišťovací pojidlo ve středně tuhé rezistenci.

Závěrečné ujednání – povinnosti oprávněného uživatele:

Výluka odpovědnosti z práva používání jakéhokoli produktu přebírá kupující dnem zakoupení výhradní odpovědnost za zajištění a dodržování všech platných federálních, státních, místních a mezinárodních zákonů při nákupu a používání produktů ze sortimentu Prémiové nože. Kupující se zavazuje uvolnit dodavatele - eshop Prémiové nože ze všech závazků vyplývajících z nákupu, vlastnictví, přepravy nebo používání souvisejících s příslušnými zákony a předpisy.

Předmětem plnění je dodavatelský vztah mezi eshopem Prémiové nože a/nebo jeho autorizovaných prodejců. V případě vzniku jakýchkoliv okolností důvodu při odstoupení od smlouvy je záruka omezena vždy na původní kupní cenu. Produkty, materiály, technická specifikace: jako jsou metodika měření a způsobu výrobní praxe či dostupnost produktu mohou nastat bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější informace získáte u místního prodejce.

V Praze dne: 24.1.2023, Prémiové nože

Autorizované zastoupení Prémiových nožířských značek